Over Jouw Privacy

De bescherming van jouw persoonlijke gegevens van deelnemers aan trainingen, onze abonnees op nieuwsbrieven en websitebezoekers staat bij StartMindful hoog in het vaandel.

Wanneer je persoonlijke gegevens aan ons verstrekt worden deze gegevens door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt.

Persoonlijke informatie die in het kader van een training wordt verstrekt, valt onder het beroepsgeheim van de trainer of opleider en wordt volgens de geldende standaarden van de Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland en Vlaanderen behandeld.

StartMindful, gevestigd aan Kajuit 67, 9733 CD te Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Je kunt ons bereiken per post op het adres: Kajuit 67; 9733 CD te Groningen. Per telefoon via: 06 2148 1199. Per emai via [email protected] of via de website: www.startmindful.nl

Wouter Hemel is de Functionaris Gegevensbescherming en is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (indien verstrekt):

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres (indien je gebruik maakt van de online diensten en/of producten van StartMindful)
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op één van de websites aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
Locatiegegevens
Gegevens over jouw activiteiten op onze websites
Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
Internetbrowser en apparaat type
Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze websites en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het beantwoorden van contactverzoeken.
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Het afhandelen van jouw betaling.
Verzenden van tips, online diensten en informatie.
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
Om goederen en diensten bij je af te leveren.
We analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
We volgen jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

We maken geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen op basis waarvan besluiten genomen worden over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van StartMindful) tussen zit.

Hoe lang we jouw persoonsgegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Van Geinteresseerden

Voornaam, achternaam, emailadres, woonplaats, telefoonnummer 1 jaar na laatste contactmoment of tot moment van uitschrijving binnen 1 jaar, voor contact onderhoud en aanvullende diensten.
IP-adres, browser, apparaat type Tot uitschrijving om te voorzien van tips, online diensten en informatie.

Van online en offline klanten

Voornaam, achternaam, emailadres, telefoonnummer en adresgegevens 7 jaar voor belastingplicht en aansprakelijkheid
rekeningnummer 7 jaar voor belastingplicht (bij overboeking via bank)
IP-adres, browser, apparaat type Tot uitschrijving om te voorzien van tips, online diensten en informatie.
Bedrijfsnaam en KvK-nummer 7 jaar voor belastingplicht (indien op factuur vermeld)

Persoonsgegevens die worden vastgelegd in een contract worden net als de facturen 7 jaar bewaard, vanwege op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden en privacyverklaring waarvoor akkoord moet kunnen worden aangetoond.

Overige contactgegevens en documenten met persoonsgegevens worden indien je geen klant bent geworden na een jaar vernietigd. Indien je wel klant bent geworden worden deze aanvullende gegevens tot een jaar na beëindiging van je traject bij ons vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen jouw gegevens NIET aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien expliciet overeengekomen met jou, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In uitzonderlijke gevallen en indien je ons daar nadrukkelijk toestemming voor hebt verleend, plaatsen we je naam bij een testimonial over onze diensten/producten op de website. Het testimonial met naam dat door jouw of met jouw goedkeuring tot stand is gekomen, heeft als doel om belangstellenden op betrouwbare wijze te informeren over de gebruikerservaringen met de aangeboden dienst of het aangeboden product. Wij vragen altijd vooraf jouw toestemming voor het plaatsen van deze informatie.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij jouw bezoek aan onze website informeren we je over het actuele gebruik van deze cookies en vragen we je toestemming voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account, zoals bijvoorbeeld in MailChimp/ActiveCampaign. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

We willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: [https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons]

Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via [email protected]

Wijzigingen privacy & cookiebeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons beleid omtrent privacy te wijzigen. Deze wijzigen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Wouter Hemel, StartMindful, 2018