Algemene Informatie

Wij bij StartMindful doen twee dingen:

  1. we bemiddelen voor externe trainers; en
  2. we bieden zelf trainingen aan.

De voorwaarden voor beide activiteiten zijn verschillend en kun je hieronder lezen.

In het geval we bemiddelen voor externe trainers

Wanneer je een training bij een externe trainer volgt zorgt StartMindful voor een zorgvuldige en veilige aanmelding. Voor een aanmelding kan een betaling nodig zijn en sturen de we de nodige contactgegevens direct door naar de externe trainers. De externe trainer is na aanmelding verantwoordelijk voor het gehele vervolg, zoals het verdere contact, trainingsinformatie en het aanbieden van de training. Na aanmelding en betaling is de bemiddelende functie van het StartMindful dus afgelopen. Mochten er klachten zijn over een externe trainer zijn, dan horen we die graag. We kunnen zo beoordelen of dit er toe moet leiden de trainingen van deze trainer niet langer aan te bieden.

Welke Algemene en Annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing?

Als je je hebt aangemeld bij een externe trainer dan zijn de algemene en annuleringsvoorwaarden van die specifieke trainer van toepassing. Deze worden met je gedeeld voordat je betaalt en bij je betalingsbevestiging.

Hoe zit het met de vertrouwelijkheid van mijn informatie?

Lees gerust de informatie rondom jouw privacy door. In het kort: de door jouw doorgegeven informatie bij je aanmelding wordt alleen doorgestuurd naar de trainer van jouw keuze en wordt door ons slechts gebruikt voor administratieve doeleinden. Wij delen informatie nooit met derden tenzij je hier expliciet toestemming voor gegeven hebt.

In het geval StartMindful een training aanbiedt

Wat als een training niet kan doorgaan?

In sommige gevallen kan het gebeuren dat een training of trainingsdag onverwacht niet door kan gaan, bijvoorbeeld als de trainer ziek is. Het kan ook zijn dat er niet genoeg aanmeldingen zijn voor een training, waardoor de training moet worden geannuleerd. Als de training geannuleerd wordt zul je dit zo snel mogelijk horen en ontvang je vanzelfsprekend het volledige trainingsbedrag terug op je bankrekening.

En hoe zit het met betalen?

Het kan zijn dat je na het aanmelden voor een training uitgenodigd wordt te betalen met een factuur. Indien deze factuur niet op tijd wordt betaald binnen het termijn dat aangegeven staat op de factuur, kan dit leiden tot het vervallen van de trainingsplek.

En als ik wil annuleren?

Als je wilt annuleren dan kan dat. Wanneer je annuleert tot een maand van tevoren rekenen we € 25,- administratiekosten. Tot twee weken van tevoren wordt de helft van het trainingsbedrag in rekening gebracht. In de laatste twee weken voor aanvang is geen annulering meer mogelijk. Het is wel mogelijk je te laten vervangen, mits je vervanger aan de voorwaarden van de doelgroep voldoet. Neem bij vragen altijd contact met ons op via jouw contactpersoon of het contactformulier op de website.

Hoe zit het met mijn eigen verantwoordelijkheid?

Als deelnemer ben je zelf verantwoordelijk voor de keuze wel of niet de oefeningen te doen die tijdens een training wordt aangeboden en de mogelijke consequenties hiervan voor jouw gezondheid. Je kunt StartMindful niet aansprakelijk stellen voor schade als gevolg van de training of de oefeningen.

En als ik nog vragen heb?

Mocht je informatie missen of vragen hebben, laat dit dan gerust weten door contact op te nemen via het contactformulier.